Núi Song Ngư

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Núi Song Ngư
của Lê Thánh Tông

Núi Song Ngư ở cửa Hội, giáp giới huyện Nghi Lộc và huyện Nghi Xuân (đều thuộc Hà Tĩnh). Hai ngọn núi song song cao vót, như hai con cá bơi.

Sơn thủy so xem chốn hữu tình,
Chưng đây mừng thấy lạ hòa[1] thanh.
Dăng ngang biển, chờn vờn lớn,
Cao chọc trời, ngần ngật[2] xanh.
Muôn kiếp chầu về đền Bắc cực[3],
Ngàn thu chống khỏe cõi Nam minh[4].
Đời đời trụ thạch quyền trong nước,
Thiên hạ nào ai chẳng biết danh.

   
Chú thích

  1. Hòa: Và
  2. Ngần ngật: Ngăn ngắt
  3. Bắc cực: Sao Bắc Cực, tượng trưng ngôi vua
  4. Nam minh: Biển nam