Núi Thần Phù

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Núi Thần Phù
của Lê Thánh Tông

Núi Thần Phù ở xã Nga Thiện, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa).

Phân cõi Nam Châu đất Ái Châu[1],
Bút Vương[2] khôn mạc[3] cảnh Thần Phù.
Muối pha bãi bạc sông sâu hoáy,
Chàm nhuộm cây xanh núi tuyệt mù.
Khói quán, mây ngàn tuôn ngùn ngụt,
Chợ quê, sóng bể dức[4] ù ù.
Kìa ai rửa sạch trong niềm tục:
Một chiếc thuyền câu chở nguyệt thu[5].

   
Chú thích

  1. Phân cõi: núi Thần Phù bị con sông nhỏ chia làm hai: một nửa phía nam, và một nửa phía bắc. Nam Châu: chỉ trấn Sơn Nam đời Hồng Đức. Ái Châu: tỉnh Thanh Hóa. Núi Thần Phù chia hai vùng đất này
  2. Bút Vương: Vương Duy
  3. Mạc: Vẽ
  4. Dức: Réo
  5. Nguyệt thu: Trăng thu