Núi góa

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Hòn đá ai đem đặt giữa đồng,
Mĩ miều thiếu nữ lựa[1] người trông.
Da dồi phấn tuyết nhuần nhan sắc,
Đầu gội mưa xuân sạch bụi hồng.
Ngày ngắm gương ô[2] đáy nước,
Đêm cài lược thỏ[3] trên không.
Tới nay tuổi đã bao nhiêu tá ?
Chành chạnh[4] bền gan chửa lấy chồng.

   
Chú thích

  1. Lựa: Xui khiến
  2. Gương ô: Mặt trời
  3. Lược thỏ: Liềm trăng
  4. Chành chạnh: Khư khư