Núi góa

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Núi góa
của Lê Thánh Tông

Quả Sơn: ở làng Phúc Quả, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) có hòn núi đứng trơ trọi một mình gọi là Quả Sơn.

Hòn đá ai đem đặt giữa đồng,
Mĩ miều thiếu nữ lựa[1] người trông.
Da dồi phấn tuyết nhuần nhan sắc,
Đầu gội mưa xuân sạch bụi hồng.
Ngày ngắm gương ô[2] đáy nước,
Đêm cài lược thỏ[3] trên không.
Tới nay tuổi đã bao nhiêu tá ?
Chành chạnh[4] bền gan chửa lấy chồng.

   
Chú thích

  1. Lựa: Xui khiến
  2. Gương ô: Mặt trời
  3. Lược thỏ: Liềm trăng
  4. Chành chạnh: Khư khư