Năm mới

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Năm mới
của Trần Tế Xương

Khéo bảo nhau rằng : mới với me
Bảo ai rằng "cũ", chẳng ai nghe.
Khăn là bác nọ to tày rế[1]
Váy lĩnh cô kia quét sạch hè.
Công đức tu hành sư cũng lọng
Xu hào rủng rỉnh, Mán ngồi xe.[2]
Chẳng phong lưu cũng ba ngày tết,
Kiết cú như ta cũng rượu chè !

   
Chú thích

  1. Rế: đồ dùng đan bằng mây hoặc tre để đỡ nồi cho khỏ nhọ và nóng tay
  2. Mán: một anh chuyên nghề gánh thuê, vậy mà tết lại...ngồi xe hàng.