Nắng mùa hè

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nắng mùa hè
của Lê Thánh Tông

Buồn nghe dặng tiếng, tiếng cầm ve,
Gióng[1] khách chào ai bấy, hỡi hè ?
Bẻo lẻo đầu ghềnh con bố cốc[2],
Lênh đênh mặt nước cái đè he[3],
Ngày chầy phảng phất hồn hồ điệp[4],
Đêm nhắp mơ màng tiếng tử qui[5],
Nóng nảy làm chi cờ dạo cuộc,
Nam huân[6] sao chửa lọt song the ?

   
Chú thích

  1. Gióng: Lên tiếng với
  2. Bồ cốc: Tu hú
  3. Đè he: Cá he
  4. Hồ điệp: Bươm bướm
  5. Tử qui: Con cuốc
  6. Nam huân: Khúc hát của vua Thuấn, nói đến gió nam