Nắng mùa hè

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Buồn nghe dặng tiếng, tiếng cầm ve,
Gióng[1] khách chào ai bấy, hỡi hè ?
Bẻo lẻo đầu ghềnh con bố cốc[2],
Lênh đênh mặt nước cái đè he[3],
Ngày chầy phảng phất hồn hồ điệp[4],
Đêm nhắp mơ màng tiếng tử qui[5],
Nóng nảy làm chi cờ dạo cuộc,
Nam huân[6] sao chửa lọt song the ?

   
Chú thích

  1. Gióng: Lên tiếng với
  2. Bồ cốc: Tu hú
  3. Đè he: Cá he
  4. Hồ điệp: Bươm bướm
  5. Tử qui: Con cuốc
  6. Nam huân: Khúc hát của vua Thuấn, nói đến gió nam