Nợ công danh

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nợ công danh
của Nguyễn Công Trứ

Giang sơn bất thiểu anh hùng khách[1]
Gánh kiền khôn[2] đeo nặng kẻ rừng nho
Thiên phú ngô, địa tái ngô
Thiên địa sinh ngô nguyên hữu ý[3]
Dã thị giang sơn chung tú khí
Quả nhiên đài các xuất danh công[4]
Hội rồng mây cho phỉ chí tang bồng
Cờ báo tiệp[5] giữa trời Nam bay bướm nhẹ
Tài bộ thế mà công danh lại thế
Nợ trần hoàn quyết giả lúc này xong
Dồi dào thiên tứ vạn chung[6]
Khanh hầu xa mã tướng công lâu dài
Trần ai ai dễ biết ai?

   
Chú thích

  1. Non sông không thiếu gì khách anh hùng
  2. Gánh trời đất; ý nói nhiệm vụ nặng nề với đời trong khoảng trời đất này
  3. Trời che ta, đất chở ta/ Trời đất sinh ta vốn có ý
  4. Vốn là khí đẹp của non sông chung đúc lại/ Hẳn sẽ nên người có danh vọng ở chốn đài các
  5. Cờ báo tin mừng thi đỗ hay thắng trận
  6. Nghìn cỗ xe tứ mã, vạn thùng thóc