Nợ nam nhi

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nợ nam nhi
của Nguyễn Công Trứ

SGK Ngữ văn 10 Nâng cao, tập 1, NXB Giáo dục, tr. 154 ghi tên bài này là Nợ nam nhi, theo trang web của Trung tâm UNESCO Ca trù Việt Nam thì ghi tên bài này là Trên vì nước, dưới vì nhà

Tang bồng hồ thỉ[1] nam nhi trái[2],
Cái công danh là cái nợ lần.
Nặng nề thay đôi chữ quân thân.
Đạo vi tử vi thần[3] đâu có nhẹ!
Cũng rắp điền viên vui thú vị,
Trót đem thân thế hẹn tang bồng.
Xếp bút nghiên theo việc kiếm cung,
Hết hai chữ trung trinh báo quốc.
Một mình để vì dân vì nước,
Túi kinh luân từ trước để nghìn sau.
Hơn nhau một tiếng công hầu.

   
Chú thích

  1. Tang hồ: cung bằng gỗ dâu, bồng thỉ: tên bằng cỏ bồng
  2. Nợ nam nhi
  3. Đạo làm con, đạo làm tôi