Ngày hăm mốt tháng giêng bị giải sang giam ở ngục Thừa Thiên

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Ngày hăm mốt tháng giêng bị giải sang giam ở ngục Thừa Thiên
của Cao Bá Quát
Chữ Hán Hán Việt

正月二十一日移送承天獄鎖禁

余生一野馬, 

飄轉隨天風。 

往來無定根, 

只在大塊中。 

始為百鍊鋼, 

骯髒一士雄。 

自著世網嬰, 

騷屑從磨礱。 

以我曠薄心, 

猛與憂戚通。

一葉舞澎湃, 

斯言聞髯公。 

歲暮謝檟楚, 

殘生信微躬。 

內志攝外氣, 

不受鄙慮攻。 

忽憶少年時, 

醉臥荊棘叢。 

困眠得所息, 

豈知傷路窮。 

坎坷履斯運, 

分委孤飛蓬。 

罪廢信我所, 

奚擇西與東。 

翩翩夸毗子, 

歡譁安有終。 

自我法眼觀, 

六鑿遺若空。 

火坑著幻相, 

輪彈與化同 

放步學行吟, 

誰是離騷翁?

Chính nguyệt nhị thập nhất nhật di tống Thừa Thiên ngục tỏa cấm 

Dư sinh nhất dã mã, 

Phiêu chuyển tuỳ thiên phong. 

Vãng lai vô định căn, 

Chỉ tại đại khối trung. 

Thuỷ vi bách luyện cương, 

Khảng tảng nhất sĩ hùng. 

Tự trước thế võng anh, 

Tao tiết tòng ma lung. 

Dĩ ngã khoáng bạc tâm, 

Mãnh dữ ưu thích thông. 

Nhất diệp vũ bành bái, 

Tư ngôn văn Nhiêm công. 

Tuế mộ tạ giả sở, 

Tàn sinh tín vi cung. 

Nội chí nhiếp ngoại khí, 

Bất thụ bỉ lự công. 

Hốt ức thiếu niên thì, 

Tuý ngoạ kinh cức tùng. 

Khốn miên đắc sở tức, 

Khởi tri thương lộ cùng. 

Khảm khả lý tư vận, 

Phân uỷ cô phi bồng. 

Tội phế tín ngã sở, 

Hề trạch tây dữ đông. 

Phiên phiên khoa bì tử, 

Hoan hoa an hữu chung. 

Tự ngã pháp nhãn quan, 

Lục tạc di nhược không. 

Hoả khanh trước huyễn tướng, 

Luân đạn dữ hoá đồng. 

Phóng bộ học hành ngâm, 

Thùy thị Ly tao ông?

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.