Ngã ba sông

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Ngã ba sông
của Lê Thánh Tông

Dòng tuôn ba ngả lạ dường bao!
Bát ngát đòi phen mặt bích đào[1].
Phá phá[2] ngàn kia lùa ngột ngột[3],
Phè phè bãi nọ rửa tanh tao[4].
Cá ăn mặt nước tan vầng thỏ[5],
Triều[6] rẽ đầu non lụt bóng dao[7].
Xẩy thấy một thuyền trong thuở ấy,
Dường như ngư phủ lạc nguồn Đào[8].

   
Chú thích

  1. Bích đào: Sóng biếc
  2. Phá phá: Dữ dội
  3. Ngột ngột: Cuồn cuộn
  4. Tanh tao: Nhơ bẩn
  5. Vầng thỏ: Trăng
  6. Triều: Thủy triều
  7. Dao: Thuồng luồng
  8. Nguồn Đào: Đào Nguyên