Ngũ Lăng niên thiếu

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Gốc liễu vương tôn vừa buộc ngựa
Sau rèm son phấn đã đưa hương
Tiếng oanh chào khách lời lưu luyến
Khúc hát gieo sênh, dịp đoạn trường
Rượu ngon cứ uống đừng lo cạn
Ta có kim bào, tuấn mã đây
Tiệc ngọc nghìn vàng chi xiết kể
Tiếc gì tri kỷ một đêm nay
Rồi mai người khách phong lưu ấy
Túi rỗng đi qua kỹ viện này
Che áo vì chưng e thẹn mặt
Ngậm tình, chẳng nói một ai hay.