Người bù nhìn

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Người bù nhìn
của Lê Thánh Tông

Thắt lưng, đội nón, thuở qua ưa,
Nhà chúa truyền cho giữ ruộng dưa.
Tay áo phất phơ thuở[1] gió,
Mồ hôi lã chã khi mưa.
Khua loài điểu thử[2] đi cho quạnh,
Dễ[3] đứa điền phu[4] làm biếng thưa.
Chực hăm hăm bờ ruộng ấy,
Bấy lâu đã được trái nào chưa ?

   
Chú thích

  1. Thuở: Lúc
  2. Điểu thử: Chim chuột
  3. Dễ: Giống
  4. Điền phu: Nhà nông