Bước tới nội dung

Nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc bầu bổ sung thành viên Ủy ban Pháp luật và Ủy ban Kinh tế, kế hoạch và ngân sách của Quốc hội

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc bầu bổ sung thành viên Ủy ban Pháp luật và Ủy ban Kinh tế, kế hoạch và ngân sách của Quốc hội  (1988) 
của Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 22 tháng 12 năm 1988.

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 83 và Điều 92 của Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý kinh tế, quản lý xã hội và tăng cường pháp chế Xã hội chủ nghĩa; theo đề nghị của Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật và Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế, kế hoạch và ngân sách của Quốc hội;

Sau khi tham khảo ý kiến của các đại biểu Quốc hội;

QUYẾT NGHỊ

A. Bầu bổ sung các đại biểu sau đây làm thành viên Uỷ ban Pháp luật:

1. Phùng Văn Tửu , đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phú;

2. Kỹ sư Bùi Duy Khư, đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng;

3. Đặng Phú Tựu, đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam Ninh;

4. Lư Giang, đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội;

5. Lê Công Cơ, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng;

6. Nguyễn Văn A, đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai;

7. Phùng Sĩ Các, đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hoá.

B. Bầu bổ sung đồng chí Mai Thúc Lân, đại biểu Quốc hội tỉnh Hà bắc làm thành viên Uỷ ban Kinh tế, kế hoạch và ngân sách của Quốc hội.

C. Đồng ý để đồng chí Nguyễn Quyết, đại biểu Quốc hội thành phố Hải phòng rút khỏi Uỷ ban pháp luật vì lý do công tác.


Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 22 tháng 12 năm 1988.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".