Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa biểu dương các đại biểu Quốc hội đã từ trần vì nước

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa biểu dương các đại biểu Quốc hội đã từ trần vì nước  (1953) 
của Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 4 tháng 12 năm 1953.

Trong 7 năm toàn quốc kháng chiến, nhiều vị đại biểu Quốc hội đã hy sinh tính mạng, nêu cao tinh thần chiến đấu với địch, tinh thần bất khuất trước kẻ địch, tinh thần tận tuỵ phục vụ nhân dân.

Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, họp khoá thứ III vào đầu tháng 12 năm 1953 kính cẩn nghiêng mình trước tấm gương yêu nước của các vị và tuyên bố các vị đã xứng đáng với lòng tín nhiệm của nhân dân.

Quốc hội thành thực gửi lời thăm hỏi và chia buồn với gia đình các vị đại biểu đã hy sinh vì nước.


Nghị quyết này đã được Quốc hội nhất trí thông qua trong phiên họp ngày mồng 4 tháng 12 năm 1953.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".