Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thông qua phương hướng, nhiệm vụ và những chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch Nhà nước năm 1975

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thông qua phương hướng, nhiệm vụ và những chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch Nhà nước năm 1975  (1974) 
của Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 28 tháng 12 năm 1974.

Sau khi nghe báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch nhà nước năm 1974, phương hướng, nhiệm vụ và những chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch nhà nước năm 1975.

Sau khi nghe thuyết trình của Uỷ ban kế hoạch và ngân sách của Quốc hội và những ý kiến của các đại biểu Quốc hội.

QUYẾT NGHỊ

1- Nhất trí tán thành sự đánh giá của Chính phủ về việc thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 1974.

2- Thông qua phương hướng và nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước năm 1975.

3- Thông qua những chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch Nhà nước năm 1975.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".