Nghị quyết số 113b/NQ-TVQH

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Căn cứ vào Điều 4 của Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ;

Căn cứ vào báo cáo của Hội đồng Chính phủ ngày 15 tháng 6 năm 1962,

PHÊ CHUẨN

Nghị quyết của Hội đồng Chính phủ ngày 14 tháng 3 năm 1962 về việc đặt tổ chức Việt Nam thông tấn xã thành một cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".