Nghị quyết số 116 NQ/TVQH (1962)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Xem tác phẩm có tựa đề tương tự tại Nghị quyết số 116 NQ/TVQH.

Căn cứ vào Điều 4 của Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ;

Căn cứ vào báo cáo của Hội đồng Chính phủ ngày 20 tháng 7 năm 1962,

PHÊ CHUẨN

Nghị quyết của Hội đồng Chính phủ ngày 27 tháng 6 năm 1962 về việc tách Tổng cục quản lý xây dựng cơ bản ra khỏi Uỷ ban kế hoạch Nhà nước, đặt thành một cơ quan ngang Bộ, lấy tên là Uỷ ban kiến thiết cơ bản Nhà nước.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".