Nghị quyết số 121 NQ/TVQH

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết số 121 NQ/TVQH về bổ nhiệm Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao  (1976) 
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 29 tháng 4 năm 1976.

Căn cứ vào Điều 53 của Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và Điều 23 của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà,

QUYẾT NGHỊ:

1. Bổ nhiệm các đồng chí có tên sau đây giữ chức Kiểm sát viên chính thức Viện kiểm sát nhân dân tối cao:

- Nguyễn Gia Thụy,

- Đào Gia Khoát tức Văn Danh Tuyền,

- Xuân Trình tức Ngô Xuân Ngoạn,

- Nguyễn Anh Phong tức Nguyễn Bằng,

- Vũ Bắc tức Đoàn Văn Cựu,

- Vũ Hải tức Nguyễn Xuân Nhuận,

- Hoàng Thị Tâm tức Mai Thị Sáng,

- Phạm Hữu Dư.

2. Bổ nhiệm các đồng chí có tên sau đây làm Kiểm sát viên dự khuyết Viện kiểm sát nhân dân tối cao:

- Lại Vũ Phùng tức Trần Thanh,

- Đoàn Văn Chương tức Việt Hùng,

- Hoàng Văn Hoành,

- Lê Thanh tức Trần Đình Thông,

- Vũ Khắc Toản,

- Trần Luân,

- Đỗ Tuấn Kiệt,

- Trần Đình Hoạt tức Lê Hồng,

- Lê Hữu Hưng,

- Quán Quang Cảnh,

- Nguyễn Đức Ngọc,

- Lê Thu Hà tức Đào Thị Nhung,

- Nguyễn Hoành Hội,

- Nguyễn Ngọc Em,

- Nguyễn Trọng Thụ tức Việt Bình.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".