Nghị quyết số 123 NQ/TVQH

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết số 123 NQ/TVQH về việc tha cho phạm nhân cải tạo tốt và giảm hạn tù cho phạm nhân nhân dịp lễ Quốc khánh ngày 02 tháng 9 năm 1977  (1977) 
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 29 tháng 8 năm 1977.

Căn cứ vào Điều 53, khoản 14 của Hiến pháp về quyền quyết định đặc xá của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ vào kết quả của chính sách giáo dục và cải tạo của Nhà nước ta đối với phạm nhân;

Nhân dịp lễ Quốc khánh ngày 02 tháng 9 năm 1977;

Theo đề nghị của Hội đồng Chính phủ,

QUYẾT NGHỊ:

1. Tha cho những phạm nhân có án tù đã cải tạo tốt theo các điều kiện sau đây:

a) Về tiêu chuẩn cải tạo:

- Thành thật ăn năn hối lỗi, quyết tâm cải tạo để trở thành người lương thiện.

- Nghiêm chỉnh chấp hành các chế độ, nội quy của trại giam.

- Tích cực lao động, tích cực học tập, có tác dụng thúc đẩy những phạm nhân khác cải tạo và tiến bộ.

b) Về thời hạn ở tù:

1. Những phạm nhân có án tù thì đã ở tù ít nhất được 1/2 mức án; nếu bị án tù chung thân thì đã ở tù ít nhất được 12 năm.

2. Giảm hạn tù cho những phạm nhân có án tù đã thật thà cố gắng sửa chữa theo đủ các tiêu chuẩn cải tạo nói ở Điều 1, điểm a trên đây và đã ở tù ít nhất được 1/5 mức án; nếu bị án tù chung thân thì đã ở tù ít nhất được 5 năm.

3. Những phạm nhân có án tù mà có lập công trong thời gian ở trại thì sẽ được châm chước về thời gian ở tù.

4. Hội đồng Chính phủ tiếp tục xét tha những người được tập trung cải tạo đã thực sự tiến bộ trong thời gian cải tạo.

5. Hội đồng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".