Nghị quyết số 1258 NQ/TVQH

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Căn cứ vào Nghị quyết ngày 18 tháng 12 năm 1980 của Quốc hội quy định một số điểm về việc thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ vào Điều 100 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ vào Điều 15 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội;

QUYẾT NGHỊ:

Thành lập Hội đồng bầu cử ở Trung ương gồm các vị có tên sau đây, để phụ trách tổ chức việc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa VII, theo nhiệm vụ và quyền hạn quy định trong Luật bầu cử đại biểu Quốc hội:

1. Đồng chí Trường Chinh, ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch ủy ban Thường vụ Quốc hội.

2. Đồng chí Trần Quốc Hoàn, ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

3. Đồng chí Hoàng Quốc Việt, ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

4. Đồng chí Xuân Thủy, ủy viên Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Chủ tịch ủy ban Thường vụ Quốc hội kiêm Tổng Thư ký ủy ban Thường vụ Quốc hội.

5. Đồng chí Nguyễn Xiển, Tổng thư ký Đảng Xã hội Việt Nam.

6. Đồng chí Trần Đăng Khoa, Phó Tổng thư ký Đảng Dân chủ Việt Nam.

7. Đồng chí Huỳnh Tấn Phát, ủy viên Đoàn Chủ tịch ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

8. Đồng chí Trần Nam Trung, ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, ủy viên Đoàn Chủ tịch ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

9. Đồng chí Nguyễn Đức Thuận, Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam.

10. Đồng chí Nguyễn Thị Định, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

11. Đồng chí Đặng Quốc Bảo, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

12. Linh mục Võ Thành Trinh, ủy viên thường trực ủy ban Liên lạc công giáo toàn quốc, Chủ tịch ủy ban Vận động công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh.

13. Hòa thượng Thích Thiện Hào, ủy viên Ban vận động thống nhất Phật giáo Việt Nam, ủy viên ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

14. Đồng chí Hoàng Văn Kiểu, Trưởng Ban Dân tộc Trung ương Đảng.

15. Đồng chí Huỳnh Cương, ủy viên ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hậu Giang.

16. Đồng chí Nguyễn Văn Sỹ tức Ksor Krơn, Bí thư Tỉnh ủy Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Gia Lai - Công Tum.

17. Đồng chí Y Ngông Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Đắc Lắc.

18. Đồng chí Đặng Thí, ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

19. Đồng chí Hoàng Tùng, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

20. Đồng chí Nguyễn Đức Tâm, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng.

21. Đồng chí Đặng Vũ Hiệp, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

22. Đồng chí Ngô Duy Đông, Trưởng Ban Nông nghiệp Trung ương Đảng.

23. Đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Tổng thư ký ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

24. Đồng chí Nguyễn Việt Dũng, Chủ nhiệm Văn phòng ủy ban Thường vụ Quốc hội.

25. Đồng chí Vũ Trọng Kiên, Trưởng Ban Tổ chức của Chính phủ.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".