Nghị quyết số 125 NQ/TVQH

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Căn cứ vào Điều 53 của Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hoà,

Nhân dịp lễ kỷ niệm lần thứ 17 ngày thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hoà,

Căn cứ vào kết quả của chính sách giáo dục, cải tạo của Nhà nước đối với phạm nhân,

Theo đề nghị của Hội đồng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

1/ Đặc xá cho những phạm nhân đã ở tù một thời gian và đã được thật sự cải tạo.

2/ Hội đồng Chính phủ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Chánh án Toà án nhân dân tối cao chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".