Nghị quyết số 140 NQ/TVQH

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết số 140 NQ/TVQH về việc bổ nhiệm Đại sứ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại một số nước  (1977) 
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 28 tháng 10 năm 1977.

Căn cứ vào Điều 53 của Hiến pháp năm 1959 và Điều 31 của Luật tổ chức Quốc hội,

Theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ,

QUYẾT NGHỊ:

Bổ nhiệm:

1. Đồng chí Võ Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng, nay giữ chức vụ Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Liên bang Thụy Sĩ, kiêm nhiệm chức vụ Trưởng đoàn đại diện nước ta bên cạnh các cơ quan Liên hợp quốc tại Giơnevơ.

2. Đồng chí Nguyễn Anh Vũ, quyền Vụ trưởng, nay giữ chức vụ Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước Cộng hòa Italia.

3. Đồng chí Lê Quang Hiệp, Phó Vụ trưởng, nay giữ chức vụ Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước Cộng hòa Nhân dân Bungari, thay đồng chí Nguyễn Văn Hồng, về nước nhận công tác khác.

4. Đồng chí Trần Mỹ, Phó Vụ trưởng, nay giữ chức vụ Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước Cộng hòa Inđônêxia, thay đồng chí Nguyễn Hoà về nước nhận công tác khác.

5. Đồng chí Nguyễn Bá Bảo, Phó Vụ trưởng, nay giữ chức vụ Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Liên bang Úc, thay đồng chí Nguyễn Quang Tạo, nhận công tác khác.

6. Đồng chí Chu Đức Thành, Phó Vụ trưởng, nay giữ chức vụ Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước Cộng hòa Arập Ai Cập thay đồng chí Nguyễn Huy Thu, về nước nhận công tác khác.

7. Đồng chí Nguyễn Xuân Long, Vụ trưởng, nay giữ chức vụ Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước Cộng hòa Nhân dân Mông Cổ, thay đồng chí Nguyễn Xuân Hòe, về nước nhận công tác khác.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".