Nghị quyết số 147 NQ/TVQH

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Căn cứ vào Điều 53 của Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Điều 31 của Luật tổ chức Quốc hội,

Theo đề nghị của Hội đồng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Bổ nhiệm:

- Phó Thủ tướng Phạm Hùng kiêm chức Chủ nhiệm Văn phòng Tài chính - Thương nghiệp Phủ Thủ tướng thay ông Hoàng Anh thôi giữ chức vụ này;

- Phó Thủ tướng Nguyễn Duy Trinh kiêm chức Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học Nhà nước thay Phó Thủ tướng Võ Nguyên Giáp thôi kiêm chức vụ này;

- Phó Thủ tướng Lê Thanh Nghị kiêm chức Chủ nhiệm Uỷ ban Kiến thiết cơ bản Nhà nước;

- Ông Trần Hữu Dực làm Chủ nhiệm Văn phòng Nông nghiệp Phủ Thủ tướng thay Phó Thủ tướng Phạm Hùng thôi kiêm chức vụ này;

- Ông Lê Liêm làm Chủ nhiệm Văn phòng Văn giáo thay ông Tố Hữu thôi giữ chức vụ này;

- Ông Nghiêm Xuân Yêm làm Bộ trưởng Bộ Nông trường thay ông Trần Hữu Dực thôi giữ chức vụ này;

- Ông Dương Quốc Chính làm Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp thay ông Nghiêm Xuân Yêm thôi giữ chức vụ này;

- Ông Hà Kế Tấn làm Bộ trưởng Bộ Thủy lợi và Điện lực thay ông Dương Quốc Chính thôi giữ chức vụ này;

- Ông Nguyễn Thanh Bình làm Bộ trưởng Bộ Nội thương;

- Ông Tạ Hoàng Cơ làm quyền Tổng giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thay ông Lê Viết Lượng thôi giữ chức vụ này.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".