Nghị quyết số 148b NQ/TVQH

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Căn cứ vào Điều 4 của Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ,

Căn cứ vào báo cáo của Hội đồng Chính phủ ngày 05 tháng 01 năm 1963,

PHÊ CHUẨN:

Nghị quyết của Hội đồng Chính phủ ngày 31 tháng 12 năm 1962 về việc tách Cục Khai hoang ra khỏi Bộ Nông trường, đặt thành một cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ lấy tên là Tổng cục Khai hoang.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".