Nghị quyết số 14 NQ/TVQH

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết số 14 NQ/TVQH về việc tha cho phạm nhân, người tập trung cải tạo và giảm hạn tù cho phạm nhân nhân dịp lễ Quốc khánh ngày 02 tháng 9 năm 1976  (1976) 
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 26 tháng 8 năm 1976.

Căn cứ vào Nghị quyết ngày 02 tháng 7 năm 1976 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa VI, kỳ họp thứ nhất, quy định trong khi chưa có Hiến pháp mới, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tổ chức và hoạt động trên cơ sở Hiến pháp năm 1959 của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa;

Căn cứ vào Điều 53, khoản 14 của Hiến pháp năm 1959 về quyền quyết định đặc xá của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ vào kết quả của chính sách giáo dục và cải tạo của Nhà nước ta đối với phạm nhân và những người được tập trung cải tạo;

Nhân dịp lễ Quốc khánh ngày 02 tháng 9 năm 1976;

Theo đề nghị của Hội đồng Chính phủ,

QUYẾT NGHỊ:

1. Tha cho những phạm nhân có án tù và những người được tập trung cải tạo đã cải tạo tốt theo các điều kiện sau đây:

a) Về tiêu chuẩn cải tạo:

- Thành thật ăn năn hối lỗi, quyết tâm cải tạo để trở thành người lương thiện;

- Nghiêm chỉnh chấp hành các chế độ, nội quy của trại giam hoặc của trại cải tạo;

- Tích cực lao động, tích cực học tập, có tác dụng thúc đẩy những phạm nhân hoặc những người được tập trung cải tạo khác cải tạo và tiến bộ.

b) Về thời hạn ở tù hoặc tập trung cải tạo:

Đối với những phạm nhân có án tù thì đã ở tù ít nhất được 2/5 mức án; nếu bị án tù chung thân, thì đã ở tù ít nhất được 10 năm.

Đối với những người được tập trung cải tạo thì đã cải tạo ở trại ít nhất được 1 năm.

2. Giảm hạn tù cho những phạm nhân có án tù đã thật thà cố gắng sửa chữa theo đủ các tiêu chuẩn cải tạo nói ở Điều 1 điểm a trên đây và đã ở tù ít nhất được 1/6 mức án; nếu bị án tù chung thân, thì đã ở tù ít nhất được 4 năm.

3. Những phạm nhân có án tù và những người được tập trung cải tạo đã đạt đủ các tiêu chuẩn cải tạo mà có lập công trong thời gian ở trại thì sẽ được châm trước về thời gian ở tù hay là thời gian tập trung cải tạo.

4. Hội đồng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".