Nghị quyết số 151 NQ/TVQH (1963)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Xem tác phẩm có tựa đề tương tự tại Nghị quyết số 151 NQ/TVQH.
Nghị quyết số 151 NQ/TVQH quyết định bổ nhiệm thẩm phán và thẩm phán dự khuyết Tòa án nhân dân tối cao  (1963) 
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 23 tháng 1 năm 1963.

Căn cứ vào Điều 53 của Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Điều 26 của Luật tổ chức Tòa án nhân dân tối cao,

Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban thường vụ Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa,

QUYẾT ĐỊNH:

1- Bổ nhiệm các vị có tên sau đây làm thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao:

- Diệp Ba

- Bùi Công Bằng

- Trần Bình

- Nguyễn Ngọc Cư tức Trần Cung

- Bùi Đắc Hưởng, tức Lê Trung Hà, tức Hoạt

- Đặng Văn Hỷ

- Nguyễn Văn Minh

- Lê Chân Phương

- Nguyễn Hải Thanh

- NguyễnVăn Thới

- Nguyễn Thành Vĩnh.

2- Bổ nhiệm các vị có tên sau đây làm thẩm phán dự khuyết Tòa án nhân dân tối cao:

- Phùng Thanh Đàn

- Hoàng Nam Hải

- Phan Đình Khang

- Nguyễn Tạc.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".