Nghị quyết số 151 NQ/TVQH (1977)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Xem tác phẩm có tựa đề tương tự tại Nghị quyết số 151 NQ/TVQH.

Căn cứ vào Điều 53 của Hiến pháp năm 1959 và Điều 3 của Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ;

Theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ,

QUYẾT NGHỊ:

Bổ nhiệm và miễn nhiệm các thành viên của Hội đồng Chính phủ như sau:

1. Đồng chí Đỗ Mười, Phó Thủ tướng Chính phủ, nay thôi kiêm nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng, để phụ trách khối xây dựng cơ bản, công nghiệp, giao thông vận tải và bưu điện của Chính phủ.

2. Đồng chí Đồng Sỹ Nguyên, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, nay giữ chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng, thay đồng chí Đỗ Mười.

3. Đồng chí Nguyễn Văn Kha, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nay giữ chức Bộ trưởng Bộ Cơ khí và Luyện kim, thay đồng chí Nguyễn Côn nhận nhiệm vụ khác.

4. Đồng chí Trần Văn Hiển, Thứ trưởng Bộ Nội thương, nay giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội thương, thay đồng chí Hoàng Quốc Thịnh nhận nhiệm vụ khác.

5. Đồng chí Đỗ Chính, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng, nay giữ chức Bộ trưởng Bộ Hải sản, thay đồng chí Nguyễn Quang Lâm (tức Tám Tú) nhận nhiệm vụ khác.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".