Nghị quyết số 153 NQ/TVQH (1963)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Xem tác phẩm có tựa đề tương tự tại Nghị quyết số 153 NQ/TVQH.

Căn cứ vào Điều 81 của Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa,

Căn cứ vào Điều 34 của Pháp lệnh ngày 23 tháng 01 năm 1961 về việc bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp,

Theo đề nghị của Hội đồng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân khóa mới của các cấp khu phố, huyện, thị xã, thị trấn và xã thuộc các thành phố Hà Nội, Hải Phòng, các tỉnh Vĩnh Phúc, Hà Nam, Ninh Bình sẽ tiến hành vào tháng 4 năm 1963, cùng một thời gian với cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân khóa mới của các cấp nói trên thuộc các tỉnh khác trên toàn miền Bắc.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".