Nghị quyết số 153 NQ/TVQH (1965)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Xem tác phẩm có tựa đề tương tự tại Nghị quyết số 153 NQ/TVQH.

Căn cứ vào Điều 53, khoản 14 của Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà nói về quyền quyết định đặc xá của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,

Nhân dịp lễ Quốc khánh lần thứ 20 của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà,

Căn cứ vào kết quả của chính sách giáo dục và cải tạo của Nhà nước đối với phạm nhân,

Theo đề nghị của Hội đồng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tha cho những phạm nhân đã cải tạo tốt và giảm hạn tù cho những phạm nhân thật thà sửa chữa, trong thời gian ở trại.

2. Những phạm nhân được tha là những phạm nhân đã thực hiện đầy đủ các tiêu chuẩn sau đây:

- Thành thật ăn năn hối lỗi, quyết tâm cải tạo để trở thành người lương thiện;

- Tích cực lao động, tích cực học tập, có tác dụng thúc đẩy các phạm nhân khác cải tạo và tiến bộ;

- Nghiêm chỉnh chấp hành các chế độ, nội quy của trại giam.

3. Những phạm nhân được giảm hạn tù là những phạm nhân thật thà sửa chữa theo các tiêu chuẩn cải tạo nói ở điểm 2 trên đây.

4. Những phạm nhân đã lập công trong thời gian ở trại thì sẽ được chú ý khi xét tha hoặc giảm hạn tù.

5. Hội đồng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".