Nghị quyết số 166 NQ/TVQH

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Căn cứ vào Điều 53 của Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà,

Theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

- Đồng chí Nguyễn Duy Trinh, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao được miễn kiêm chức Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học nhà nước;

- Đồng chí Trần Quốc Hoàn, Bộ trưởng Bộ Công an được miễn kiêm chức Chủ nhiệm Văn phòng Nội chính Phủ Thủ tướng;

- Đồng chí Lê Liêm được miễn chức Chủ nhiệm Văn phòng Văn giáo Phủ Thủ tướng để nhận nhiệm vụ khác;

- Đồng chí Nguyễn Văn Tạo được miễn chức Bộ trưởng Bộ Lao động để giữ chức Chủ nhiệm Văn phòng Nội chính Phủ Thủ tướng;

- Đồng chí Tạ Quang Bửu giữ chức Bộ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp;

- Đồng chí Trần Đại Nghĩa, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiến thiết cơ bản Nhà nước kiêm chức Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước;

- Đồng chí Nguyễn Hữu Khiếu được miễn chức Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội để giữ chức Bộ trưởng Bộ Lao động.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".