Nghị quyết số 181 NQ/TVQH (1963)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Xem tác phẩm có tựa đề tương tự tại Nghị quyết số 181 NQ/TVQH.

Căn cứ vào Điều 53 của Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hoà,

QUYẾT ĐỊNH:

Phê chuẩn hiệp định lãnh sự đã được ký kết ngày 14 tháng 1 năm 1963 giữa Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hoà và Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Tiệp Khắc.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".