Nghị quyết số 185 NQ/TVQH

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Căn cứ vào Điều 95 của Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa,

Căn cứ vào Điều 2 của Luật tổ chức Tòa án nhân dân;

Sau khi xét đề nghị của Uỷ ban hành chính Khu tự trị Tây Bắc;

Sau khi nghe Uỷ ban dự án pháp luật và Uỷ ban dân tộc của Quốc hội báo cáo,

QUYẾT ĐỊNH:

Phê chuẩn Điều lệ ngày 09-4-1963 của Hội đồng nhân dân Khu tự trị Tây Bắc quy định cụ thể về tổ chức của Tòa án nhân dân các cấp trong Khu tự trị Tây Bắc.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".