Nghị quyết số 192 NQ/TVQH

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Căn cứ vào Điều 53 của Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa,

Căn cứ vào Điều 23 của Luật 109 - 8L/L11 ngày 31 tháng 5 năm 1958 về chế độ phục vụ của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam,

Theo đề nghị của Hội đồng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Bổ nhiệm:

- Thiếu tướng Trần Sâm giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục hậu cần,

- Đại tá Vũ Xuân Chiêm giữ chức Phó Chủ nhiệm Tổng cục hậu cần,

- Đại tá Trần Thọ giữ chức Phó Chủ nhiệm Tổng cục hậu cần,

- Thiếu tướng Trần Quý Hai giữ chức Phó Tổng tham mưu trưởng,

- Đại tá Lê Đức Anh giữ chức Phó Tổng tham mưu trưởng,

- Thiếu tướng Lê Quang Hòa giữ chức Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".