Nghị quyết số 201 NQ/HĐNN7

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết số 201 NQ/HĐNN7 về việc bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao  (1982) 
của Hội đồng Nhà nước Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 16 tháng 6 năm 1982.

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 100 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ vào Điều 5 của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân;

Theo đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

QUYẾT NGHỊ:

Cử các đồng chí có tên sau đây giữ chức vụ Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao:

1. Trần Việt, phụ trách Vụ kiểm sát điều tra án trật tự xã hội.

2. Hoàng Trọng Lâm, chuyên viên Vụ kiểm sát điều tra án an ninh chính trị.

3. Nguyễn Hữu Tùng, chuyên viên Vụ điều tra thẩm cứu.

4. Đoàn Mạnh Hồng, chuyên viên Vụ kiểm sát xét xử và kiểm sát chấp hành án hình sự.

5. Nguyễn An, chuyên viên Vụ kiểm sát xét xử và kiểm sát chấp hành án dân sự.

6. Nguyễn Giỏi, chuyên viên Vụ kiểm sát chung.

7. Bùi Quang Nam, chuyên viên Vụ kiểm sát điều tra án trật tự xã hội.

8. Văn Xuân Mai, chuyên viên Viện kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Thành phố Hồ Chí Minh.

9. Nguyễn Thị Xuân, cán bộ Vụ tiếp dân - xét đơn khiếu tố.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".