Nghị quyết số 215 NQ/TVQH (1972)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Xem tác phẩm có tựa đề tương tự tại Nghị quyết số 215 NQ/TVQH.

Căn cứ vào Nghị quyết ngày 10 tháng 4 năm 1965 của Quốc hội giao cho Uỷ ban Thường vụ Quốc hội một số quyền hạn trong tình hình mới;

Căn cứ vào Nghị quyết ngày 25 tháng 3 năm 1972 của Quốc hội thông qua phương hướng, nhiệm vụ và những chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế quốc dân trong năm 1972;

Sau khi nghe báo cáo của Hội đồng Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch nhà nước 6 tháng đầu năm 1972 và phương hướng điều chỉnh kế hoạch nhà nước năm 1972;

Sau khi nghe thuyết trình của Uỷ ban Kế hoạch và Ngân sách của Quốc hội,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua phương hướng điều chỉnh kế hoạch nhà nước năm 1972 do Chính phủ trình trước Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

2. Giao cho Chính phủ, trong quá trình thực hiện kế hoạch, khi cần thiết thì kịp thời điều chỉnh các chỉ tiêu của kế hoạch cho phù hợp với tình hình mới.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".