Nghị quyết số 244 NQ/TVQH

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Căn cứ vào Điều 53 của Hiến pháp năm 1959 và Điều 30 của Luật tổ chức Quốc hội;

Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,

QUYẾT NGHỊ:

Bổ nhiệm các đồng chí có tên dưới đây giữ chức vụ Kiểm sát viên và Kiểm sát viên dự khuyết Viện kiểm sát nhân dân tối cao:

Kiểm sát viên

1. Đồng chí Phùng Văn Bội tức Phạm Minh

2. Đồng chí Nguyễn Văn Đệ

3. Đồng chí Trần Mậu Minh tức Trần Lê Dũng

4. Đồng chí Trần Xuân Hùng tức Quyết Tâm

5. Đồng chí Phạm Phổ

6. Đồng chí Lê Mai

7. Đồng chí Đoàn Văn Chương tức Việt Hùng

8. Đồng chí Hà Thị Ngân Giang

9. Đồng chí Nguyễn Thị Thành tức Lê Thị Kiệm.

Kiểm sát viên dự khuyết

1. Đồng chí Nguyễn Huy Khánh

2. Đồng chí Phan Xuân Bá

3. Đồng chí Lê Xuân Dục

4. Đồng chí Nghiêm Quý Chẩn

5. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Thu

6. Đồng chí Hà Thị Tôn

7. Đồng chí Trần Văn Thân

8. Đồng chí Nguyễn Hữu Khói

9. Đồng chí Lưu Tâm Tư

10. Đồng chí Hạ Bá Đoàn

11. Đồng chí Trần Trọng Thường

12. Đồng chí Tăng Thảnh

13. Đồng chí Nguyễn Đình Thiềng

14. Đồng chí Lưu Văn Hằng

15. Đồng chí Trần Thị Xuyến

16. Đồng chí Đoàn Văn Điện

17. Đồng chí Nguyễn Duy Cận

18. Đồng chí Tổng Xuân Cẩm

19. Đồng chí Tạ Hữu Sáu.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".