Nghị quyết số 24 NQ/TVQH

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết số 24 NQ/TVQH quyết định về việc Thủ tướng Phạm Văn Đồng thôi kiêm nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và bổ nhiệm ông Ung Văn Khiêm giữ chức Bộ trưởng Bộ ngoại giao  (1961) 
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 21 tháng 2 năm 1961.

Căn cứ vào Điều 53 của Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Điều 29 của Luật tổ chức Quốc hội;

Theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ;

QUYẾT ĐỊNH:

Thông qua việc Thủ tướng Phạm Văn Đồng thôi kiêm nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ung Văn Khiêm giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".