Nghị quyết số 25 NQ/TVQH

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết số 25 NQ/TVQH về việc phê chuẩn Nghị quyết của Hội đồng Chính phủ thành lập Tổng cục Lương thực, tách Tổng cục Bưu điện ra khỏi Bộ Giao thông và Bưu điện thành những cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ  (1961) 
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 21 tháng 2 năm 1961.

Căn cứ vào Điều 4 của Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ;

Căn cứ vào báo cáo của Hội đồng Chính phủ;

PHÊ CHUẨN:

Nghị quyết của Hội đồng Chính phủ ngày 14 tháng 2 năm 1961 về việc:

- Tách Cục Lương thực ra khỏi Bộ Nội thương và đặt thành một cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ, lấy tên là Tổng cục Lương thực.

- Tách Tổng cục Bưu Điện ra khỏi Bộ Giao thông và Bưu điện và đặt thành một cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".