Nghị quyết số 263 NQ/TVQH

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Căn cứ vào Điều 53 của Hiến pháp năm 1959;

Căn cứ vào Nghị quyết số 38/NQ/QHK6 ngày 24-11-1976 về việc thành lập Tòa án nhân dân đặc biệt và Nghị quyết số 181/NQ/QHK6, ngày 23-01-1978 về việc giao thêm quyền cho Tòa án nhân dân đặc biệt;

Căn cứ vào Tờ trình của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

Theo đề nghị của Chủ tịch ủy ban Thường vụ Quốc hội,

QUYẾT NGHỊ:

Bổ nhiệm các đồng chí sau đây vào Tòa án nhân dân đặc biệt tại Thành phố Hồ Chí Minh:

1. Trương Thị Huệ, Hội thẩm chuyên môn.

2. Nguyễn Hữu Hiền, Hội thẩm chuyên môn.

3. Nguyễn Văn Tùng, Hội thẩm nhân dân.

4. Trần Văn Long, Hội thẩm nhân dân.

5. Trần Luân, Phó Công tố ủy viên.

6. Nguyễn Văn Hội, Phó Công tố ủy viên.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".