Nghị quyết số 303 NQ/TVQH (1973)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Xem tác phẩm có tựa đề tương tự tại Nghị quyết số 303 NQ/TVQH.

Căn cứ vào Điều 53 của Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Điều 23 của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân;

Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa;

QUYẾT NGHỊ:

1. Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Quảng tức Hồng Quang, giữ chức Uỷ viên Uỷ ban kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

2. Bổ nhiệm các đồng chí có tên sau đây giữ chức Kiểm sát viên chính thức Viện kiểm sát nhân dân tối cao:

- Nguyễn Đình Khang,

- Trần Trí Đức.

3. Bổ nhiệm các đồng chí có tên sau đây giữ chức Kiểm sát viên dự khuyết Viện kiểm sát nhân dân tối cao:

- Đào Gia Khoát,

- Nguyễn Anh Phong,

- Đoàn Văn Cựu tức Vũ Bắc,

- Xuân Trình,

- Đặng Huy Phúc,

- Hoàng Thị Kim Thành,

- Hoàng Thị Tâm,

- Trần Thị Thái Hà,

- Lê Thị Kiệm,

- Hoàng Đức Luật,

- Nguyễn Văn Hội,

- Hà Thị Ngân Giang,

- Nguyễn Đình Tôn,

- Lê Mai,

- Phạm Phổ,

- Quản Đức Thịnh tức Thêm,

- Võ Văn An.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".