Nghị quyết số 315 NQ/TVQH (1973)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Xem tác phẩm có tựa đề tương tự tại Nghị quyết số 315 NQ/TVQH.

Căn cứ vào Điều 53 của Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và căn cứ vào Điều 3 của Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ;

Theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ;

QUYẾT NGHỊ:

- Bổ nhiệm đồng chí Phan Mỹ giữ chức Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng;

- Đồng chí Đặng Thí thôi giữ chức Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng để nhận công tác khác.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".