Nghị quyết số 385 NQ/HĐNN7

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết số 385 NQ/HĐNN7 về đặc xá nhân dịp lễ Quốc khánh ngày 2 tháng 9 năm 1983  (1983) 
của Hội đồng Nhà nước Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 30 tháng 8 năm 1983.

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 100 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ vào kết quả thi hành chính sách giáo dục và cải tạo của Nhà nước ta đối với phạm nhân;

Nhân dịp lễ Quốc khánh ngày 2 tháng 9 năm 1983;

Theo đề nghị của Hội đồng bộ trưởng;

QUYẾT NGHỊ :

1- Tha cho những phạm nhân đã ở tù ít nhất được 1/2 mức án, nếu bị án tù chung thân thì đã ở tù ít nhất được 12 năm, và đã cải tạo tốt theo các điều kiện sau đây :

A) Thành thật ăn năn, hối lỗi, quyết tâm cải tạo để trở thành người lương thiện.

B) Nghiêm chỉnh chấp hành các chế độ, nội quy của trại giam.

C) Tích cực lao động, học tập và có tác dụng thúc đẩy những phạm nhân khác cải tạo và tiến bộ.

2- Giảm hạn tù cho những phạm nhân đã tù ít nhất được 1/5 mức án, nếu bị án tù chung thân thì đã ở tù ít nhất được 5 năm, và đã cải tạo tốt theo các điều kiện nói trên.

3- Khi xét tha hoặc giảm hạn tù cho những phạm nhân nói trên, có thể châm chước về điều kiện thời hạn ở tù, nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây:

A) Đã lập công trong thời gian ở trại giam.

B) Bản thân phạm nhân là thương binh, bệnh binh, hoặc có công với cách mạng.

C) Có người ruột thịt trong gia đình là Liệt sĩ, hoặc đã lập thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất hoặc trong chiến đấu.

D) Già yếu, bệnh tật.

E) Đông con hoặc con còn nhỏ không người trông nom, gia đình gặp nhiều khó khăn trong đời sống.

4- Việc xét tha trước thời hạn cho những người bị tập trung cải tạo đã thật sự cải tạo và tiến bộ, do Hội đồng bộ trưởng quyết định.

5- Hội đồng bộ trưởng, Toà án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".