Nghị quyết số 394 NQ/TVQH

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Căn cứ vào Nghị quyết số 87-NQ/TVQH ngày 16-1-1962 của ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổ chức Văn phòng ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ vào Nghị quyết số 435-NQ/TVQH ngày 28-3-1974 của ủy ban Thường vụ Quốc hội đặt chức Chủ nhiệm Văn phòng ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Theo đề nghị của Tổng thư ký ủy ban Thường vụ Quốc hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Việt Dũng, Chánh Văn phòng Phủ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, giữ chức vụ quyền Chủ nhiệm Văn phòng ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".