Nghị quyết số 3 NQ/TVQH

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết số 3 NQ/TVQH về việc cử các đồng chí làm thư ký của Ủy ban Thường vụ Quốc hội  (1964) 
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 11 tháng 7 năm 1964.

Căn cứ vào Điều 25 của Luật tổ chức Quốc hội,

Xét nhu cầu công tác,

Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Cử các đồng chí Trần Đình Tri, Trương Tấn Phát và Nguyễn Văn Chi làm Thư ký của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

2. Tổng thư ký Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Tôn Quang Phiệt cùng các Thư ký Trần Đình Tri, Trương Tấn Phát, Nguyễn Văn Chi họp thành Ban Thư ký của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội để phụ trách công việc của Văn phòng và cơ quan giúp việc của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".