Nghị quyết số 415 NQ/TVQH

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết số 415 NQ/TVQH về việc đổi tên Cục Đo đạc và Bản đồ  (1974) 
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 29 tháng 1 năm 1974.

Căn cứ vào Điều 4 của Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ;

Theo đề nghị của Hội đồng Chính phủ,

QUYẾT NGHỊ:

Cục Đo đạc và Bản đồ trực thuộc Phủ Thủ tướng nay đổi tên là Cục Đo đạc và Bản đồ Nhà nước trực thuộc Hội đồng Chính phủ.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".