Nghị quyết số 435 NQ/TVQH

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết số 435 NQ/TVQH về việc đặt, bổ nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Thường vụ Quốc hội  (1974) 
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 28 tháng 3 năm 1974.

Căn cứ vào Điều 25 của Luật tổ chức Quốc hội;

Theo đề nghị của Tổng Thư ký Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,

QUYẾT NGHỊ:

1. Nay đặt chức vụ Chủ nhiệm Văn phòng Uỷ ban Thường vụ Quốc hội để giúp Tổng Thư ký trong việc điều khiển và quản lý Văn phòng Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

2. Bổ nhiệm đồng chí Trần Đình Tri, Uỷ viên Thư ký Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, kiêm giữ chức Chủ nhiệm Văn phòng Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".