Nghị quyết số 436 NQ/TVQH (1979)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Xem tác phẩm có tựa đề tương tự tại Nghị quyết số 436 NQ/TVQH.

Căn cứ vào Điều 53 của Hiến pháp năm 1959;

Sau khi nghe thuyết trình của Chủ nhiệm Uỷ ban đối ngoại của Quốc hội;

QUYẾT NGHỊ:

Tán thành việc thành lập Đoàn đại biểu Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam để gia nhập Liên minh Quốc hội.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".