Nghị quyết số 439 NQ/TVQH (1974)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Xem tác phẩm có tựa đề tương tự tại Nghị quyết số 439 NQ/TVQH.
Nghị quyết số 439 NQ/TVQH về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm một số thành viên của Hội đồng Chính phủ  (1974) 
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 26 tháng 4 năm 1974

Căn cứ vào Điều 53 của Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Điều 3 của Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ,

Theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ,

QUYẾT NGHỊ:

Miễn nhiệm và bổ nhiệm một số thành viên sau đây của Hội đồng Chính phủ:

- Phó Thủ tướng Hoàng Anh thôi kiêm chức Chủ nhiệm Uỷ ban Nông nghiệp Trung ương để phụ trách Khối Nông nghiệp.

- Đồng chí Nguyễn Hữu Mai thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Điện và Than để nhận nhiệm vụ khác.

- Đồng chí Nguyễn Thọ Chân giữ chức Bộ trưởng Bộ Lao động thay đồng chí Nguyễn Hữu Khiếu, thôi giữ chức vụ này để nhận nhiệm vụ khác.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".