Nghị quyết số 439 NQ/TVQH (1979)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Xem tác phẩm có tựa đề tương tự tại Nghị quyết số 439 NQ/TVQH.
Nghị quyết số 439 NQ/TVQH về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và phân công lại một số thành viên của Hội đồng chính phủ  (1979) 
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 23 tháng 2 năm 1979.

Căn cứ vào Điều 53 của Hiến pháp năm 1959 và Điều 29 của Luật tổ chức Quốc hội;

Theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ,

QUYẾT NGHỊ:

Bổ nhiệm, miễn nhiệm và phân công lại một số thành viên của Hội đồng Chính phủ như sau:

1. Đồng chí Võ Chí Công, Phó Thủ tướng Chính phủ, thôi kiêm chức Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp.

2. Đồng chí Nguyễn Ngọc Trìu giữ chức Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp.

3. Đồng chí Huỳnh Tấn Phát, Phó Thủ tướng Chính phủ, kiêm chức Chủ nhiệm Uỷ ban Xây dựng cơ bản Nhà nước.

4. Đồng chí Hoàng Văn Kiểu thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp để giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc của Chính phủ.

5. Đồng chí Nguyễn Tuấn Tài (tức Trần Kiên) giữ chức Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".