Nghị quyết số 489 NQ/TVQH

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết số 489 NQ/TVQH về việc sửa đổi thuế sát sinh  (1974) 
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 26 tháng 9 năm 1974.

Căn cứ vào Điều 41 và Điều 53 của Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa;,

Căn cứ vào Nghị quyết ngày 10 tháng 4 năm 1965 của Quốc hội;

Sau khi nghe Hội đồng Chính phủ báo cáo về việc sửa đổi thuế sát sinh cho phù hợp với tình hình và nhiệm vụ mới;

Sau khi nghe Uỷ ban Kế hoạch và Ngân sách và Uỷ ban Dự án pháp luật của Quốc hội phát biểu ý kiến,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thay điểm 3 của Nghị quyết số 37 NQ/TVQH ngày 20 tháng 11 năm 1964 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội bằng điểm 3 mới sau đây:

"Thuế sát sinh thu theo đầu súc vật giết thịt như sau:

- Trâu, bò: 24 đồng một con

- Lợn: 10 đồng một con

- Dê: 3 đồng một con".

2. Hội đồng Chính phủ thi hành Nghị quyết này.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".