Nghị quyết số 495 NQ/TVQH

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết số 495 NQ/TVQH về việc nghỉ hưu trí của Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao  (1979) 
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 22 tháng 3 năm 1979.

Căn cứ vào Điều 53 của Hiến pháp năm 1959 và Điều 30 của Luật tổ chức Quốc hội;

Xét điều kiện tuổi tác và sức khỏe,

QUYẾT ĐỊNH:

Đồng chí Huỳnh Lắm, sinh năm 1919, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao được nghỉ hưu trí kể từ ngày 01 tháng 5 năm 1979 theo chế độ hiện hành.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".